2008
Rusch 136cm x 102cm 2008

Rusch akryl på duk 136cm x 102cm

Buon 2  136cm x 102cm 2008

Boun 2 akryl på duk 136cm x 102cm

Boun 1 136cm x 102cm 2008

Boun 1 akryl på duk 136cm x 102cm

escalator 2 200cm x 200cm 2008

Escalator 2 akryl på duk 200cm 200cm

Golden Stripe 195cm x 140cm 2008

Golden stripe akryl på duk 195cm x 140cm

Escalator 195cm x 130cm 2008

Escalator akryl på duk 195cm x 130cm

Session 1 136cm x 102cm 2008

Session 1 akryl på duk 136cm x 102cm

Session 2 136cm x 102cm 2008

Session 2 akryl på duk 136cm x 102cm

Boun 3 akryl på duk 136cm x 102cm

Boun akryl på duk 136cm x 102cm