Overflow 2014
Citat Stefan Johansson. - Bildens idé kommer från färgen och dess struktur i sig själv. Centralt är själva handlingen att lägga färg på en duks yta. En slags målningens egen logik. Strukturen är fast, målningen utförs snabbt i ett flöde, för att ge plats åt slump och oväntade färgmöten. Ett kalkylerat kaos. Stefan Johanssons nya serie Overflow bygger på en horisontal penselrörelse som övergår i en vertikal med penselns kortsida. Detta ger den grundläggande strukturen. Tid - är också en viktig del av verket då målningen måste slutföras innan färgen torkar, allt ligger där på ytan tydligt avläsbart, inget är dolt. Inget illusionistiskt djup skildras, utan målningens yta lyfts fram som den platta yta den faktiskt är. Stefan Johanssons målningar är demokratiska, så tillvida att alla färger får vara med på lika villkor, något som också går igen i kompositionernas balanserade ordning, där det finns en jämvikt mellan de vita omålade ytorna och de målade. Utan teknisk skicklighet, erfarenhet, ett säkert öga och stor ödmjukhet inför uppgiften, uppnår man inte detta unika resultat. Den abstrakta estetik som man ställs inför när man betraktar Stefan Johanssons målningar ger våra sinnen en ny berikande upplevelse. / Rikard Persson
8D5X1804

PB120060

PB120062

PB120063

8D5X1809

P1100921

160cm x 90cm