Illusioner och nya världar Recension i Helsingborgs Dagblad 2011-08-06 Recension
Det osynliga tar form Recension i Sydsvenskan 2011-08-11 Recension
Konstfakta Färg och Ljus Bröstcentrum, södersjukhuset faktablad kulturförvaltningen 2011-05 Faktablad